Over het Leijpark en mobiliteit in de Spoorzone

Door Bea Mieris op 29 december 2017

De laatste raadsvergadering van het jaar bracht nog een paar opmerkelijke beslismomenten. Ons raadslid én kandidaat Bea Mieris geeft een toelichting op een tweetal moties die zijn ingediend én aangenomen!

Duurzame Mobiliteit Spoorzone
De PvdA fractie heeft het college opgedragen om voor de Spoorzone in Tilburg duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen in kaart te brengen. De Spoorzone is volop in ontwikkeling en is met het treinstation en het busstation van Tilburg het mobiliteitscentrum bij uitstek. Door lagere parkeernormen voor dit gebied (met dank aan een PvdA initiatiefvoorstel) vindt de PvdA fractie het wenselijk bewoners en gebruikers van het gebied duurzame alternatieve mobiliteit te bieden zoals het delen van elektrische auto’s, scooters en fietsen.

Lees hier  Motie Duurzame Mobiliteit Spoorzone

Alternatieve fietsroute Leijpark
De PvdA fractie heeft het college opgedragen opnieuw in gesprek te gaan met de belanghebbenden van het Leijpark. Het idee van fietspaden dwars door het park en door het monumentale beukenlaantje is niet goed gevallen bij de Leijpark liefhebbers. De Leijpark groep haalde 883 handtekeningen op tegen dit plan. De Leijpark liefhebbers geven de voorkeur aan een wandelpark en aan bescherming van monumentale waarden. Het college gaat nu met alle belanghebbenden op zoek naar een alternatieve fietsroute.

Lees hier  Motie Leijpark Alternatieve Fietsroute

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris