Motie wonen boven winkels aangenomen!

Door Bea Mieris op 23 november 2021

Tilburg heeft net als andere steden een groot tekort aan woningen. In het centrum van de stad staan talloze verdiepingen boven winkels leeg. Opmerkelijk dat de kans om deze ruimtes in te zetten voor bewoning nauwelijks wordt benut. Bewoning van bovenverdiepingen is tevens goed voor de kwaliteit, uitstraling en leefbaarheid van het winkelgebied. De PvdA heeft het college opgeroepen in overleg te treden met eigenaren en beleggers van winkelpanden en om stimuleringsmaatregelen in te stellen om het wonen boven winkels aantrekkelijker te maken. De motie werd unaniem aangenomen.

Motie Wonen boven winkels

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris