Raadsvragen daklozenbeleid

Door Bea Mieris op 27 augustus 2019

Afgelopen week stond de media vol van berichten over de toename van het aantal daklozen. Zie bijvoorbeeld bijgevoegd artikel uit de Volkskrant. Tijdens het bezoek van de nieuwe gemeenteraad aan Traverse vorig jaar vernamen we dat de wachtlijst in Tilburg ongeveer uit 100 mensen bestaat. Het college heeft gepoogd het aantal wachtenden te laten afnemen door een gezinshuis en een gasthuis voor alleenstaande mannen op te richten. De PvdA fractie zou graag vernemen hoe gezien de alarmerende berichten in de media het na de genomen maatregelen staat met het aantal daklozen in de gemeente Tilburg.

We stelden er de volgende vragen over:

  • Hoeveel daklozen zijn er momenteel in Tilburg? Graag uiteengezet uit welke groepen deze mensen bestaan (bv. gezinnen, jongeren, Somaliërs, GGZ cliënten, uitgeprocedeerde asielzoekers …)?
  • Hoe groot is de opvangcapaciteit in de gemeente Tilburg momenteel?
  • Is er een wachtlijst en zo ja hoe groot is de wachtlijst momenteel?
  • Indien er sprak is van een wachtlijst; wat gaat het college samen met Traverse inzetten om deze wachtlijst te doen verdwijnen?
Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris