Voorstel ‘Wachtlijst daklozen naar 0’ aangenomen

Door Bea Mieris op 21 november 2019

Het PvdA voorstel wachtlijst daklozen naar 0 kreeg tijdens de begrotingsbehandeling een meerderheid. Met dat voorstel roep ik het college op om te streven naar een lege wachtlijst voor maatschappelijke opvang vanaf 2020.

De gemeente Tilburg heeft in samenwerking met verschillende organisaties (met name Traverse) in de stad de wachtlijst het afgelopen jaar weten terug te brengen van 100 naar 40. Dat is een positieve ontwikkeling maar voor de PvdA is de volgende logische stap een lege wachtlijst.

Aanbevelingen uit onderzoek naar oorzaken van dakloosheid worden gebruikt om gerichter in te zetten op het voorkomen van dakloosheid.

Ingezet gaat worden op vroeg interventie en maatwerk, differentiatie in de ondersteuning, extra plekken en een snellere uitstroom.

Lees hier de motie: Motie wachtlijst daklozen naar 0

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris