Door Yusuf Celik op 6 april 2017

Winst of verlies? Luister en leer!

De Partij van de Arbeid heeft op 15 maart bij de landelijke verkiezingen een dreun van de kiezer gehad. Dat is flink balen, maar een dergelijke correctie kan ook een opmaat zijn voor de noodzakelijke bezinning, vernieuwing en verjonging. In Tilburg hebben we een afdeling en fractie die als voorbeeld kan dienen voor het landelijke herstel van de PvdA. In 2014 hebben we bij de gemeenteraadsverkiezingen hier in Tilburg een vergelijkbare tik gekregen. Van 11 terug naar 5 zetels en voor het eerst sinds lange tijd in de oppositie.

Nu drie jaar later laten wij het resultaat van onze nieuwe werkwijze zien; er zijn 18 initiatiefvoorstellen in de gemeenteraad ingediend, er zijn meer dan 70 schriftelijke vragen gesteld, elke maand is er een organisatie in de stad bezocht, samen met de stad is het plan van de armoedebestrijding samengesteld, er is een plan voor betere zorg opgesteld en het plan van de arbeid is opgetekend. Kortom, een actieve lokale raadsfractie die luistert naar de stad en dat vertaalt in haar politieke handelen en doen. Gedreven, open en altijd bereikbaar.

Luisteren en leren zijn vaardigheden die ons als fractie verder hebben gebracht. Dat wens ik de winnaars van de verkiezingen in Tilburg in 2014 ook toe. D66, SP, CDA en GL begonnen in 2014 ambitieus en fris aan hun “regeerperiode”. Burgerparticipatie zou het helemaal gaan worden. Nu, na bijna een jaar de Burgertop Sociaal 013 en menig burgerinitiatief is gesmoord in het web van het stadhuis, moet ik constateren dat deze partijen het luisteren en leren kennelijk niet langer als basis van politiek handelen beschouwen; Jammer.

De PvdA gaat door op de ingeslagen weg met als doel een sterk en sociaal Tilburg!

Yusuf Celik
Fractievoorzitter PvdA Tilburg

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik