Algemeen Bestuurslid

Roel Oosterling

(Permanente) Campagne
Roel Oosterling

Over Roel Oosterling

Mijn naam is Roel Oosterling. Ik ben al bijna 6 jaar politiek actief. Eerst alleen voor de Jonge Socialisten en de laatste twee jaar ook voor de PvdA Tilburg.

Ik heb gekozen voor de PvdA om mezelf in te zetten voor een Nederland en Tilburg waarin iedereen mee kan doen. Een Nederland en Tilburg waarin het niet uit maakt of je rijk of arm bent. Een Nederland en Tilburg waar het niet uitmaakt wat je politieke voorkeur is of waar je vandaan komt. In dit land en deze stad moet iedereen gelijke kansen krijgen op het gebied van  onderwijs, werk, wonen, zorg en klimaat.

Ik zie echter dat niet iedereen een gelijke kans heeft op deze gebieden. En daar maak ik mij zorgen om. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het onderwijs steeds meer voor de rijke mensen, de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen, de steeds groter wordende zorgkloof en de betaalbaarheid van klimaatmaatregelen/klimaatdoelen.

Het onderwijs is steeds meer voor de rijkere mensen. Dit komt bijvoorbeeld door schoolreisjes op de basisschool, buitenlandse reizen op de middelbare school en het “sociale” leenstelsel op het HBO of de Universiteit.

Door schoolreisjes en buitenlandse reizen aan te bieden als school zorg je ervoor dat er een tweedeling ontstaat tussen rijke mensen en arme mensen. Ook het leenstelsel zorgt voor een kloof ontstaat tussen rijke mensen of arme mensen. Daarnaast zorgt het leenstelsel ervoor dat studenten van het MBO minder snel doorstromen naar het HBO of dat studenten van HBO minder snel doorstromen naar de Universiteit. We weten natuurlijk allemaal dat opleiding ervoor kan zorgen dat mensen gelijke kansen krijgen.

Het onderwijs kampt daarnaast met te veel registratiedruk voor leraren en te veel prestatiedruk voor leerlingen en studenten. Door deze registratiedruk vallen docenten en leraren uit en worden klassen groter. Door de prestatiedruk krijgen leerlingen en studenten eerder stressklachten met het gevolg dat ze hun studie niet afmaken. En dus minder gaan verdienen als ze moeten werken.

Ik uit mijn zorgen bovendien over de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen. Want het kan toch niet zo zijn dat een mannelijke rechter in 2019 meer verdient dan een vrouwelijke rechter of dat een mannelijke arts meer verdient dan een vrouwelijke arts.

Ook hebben we een steeds groter wordende zorgkloof. Dit betekent dat er een klein gedeelte van de Nederlanders goed is voor een groot gedeelte van de zorgkosten. In deze zorgkloof ziet men ook het verschil tussen arme mensen en rijke mensen. De rijke mensen hebben vaak minder stress, minder schulden en zij hebben werk. Arme mensen hebben juist wel stress, schulden en zij hebben geen werk of verdienen minder. Dit zorgt er voor dat arme mensen vaak meer zorgkosten hebben dan rijke mensen. Rijke mensen kunnen hun zorgkosten ook zelf betalen. En dit verschil tussen arm en rijk zorgt dus voor een steeds groter wordende zorgkloof.

Het klimaat is bovendien een steeds belangrijker thema in de politiek. De klimaatmaatregelen die genomen moeten worden in de komende jaren zorgen ook voor een kloof tussen arm en rijk. Rijke mensen kunnen namelijk zelf betalen voor zonnepanelen, windenergie, een elektrische auto of extra isolatiemateriaal. Arme mensen kunnen dit niet doen. In dit geval zou er een fonds moeten zijn om ook arme mensen mee te laten profiteren van de energietransitie die is ingezet.

De kloof tussen arm en rijk die ontstaat in het onderwijs, op de werkvloer, de zorg en bij het behalen van de klimaatdoelstellingen is niet te voorkomen in je eentje. Hiervoor moeten we samenwerken. Samen kunnen we namelijk meer voor elkaar krijgen.

En daarom moeten we het samen doen. Ik help mee, u ook?