13 aanbevelingen ‘Samen voor veilige wijken’

Door Yusuf Celik op 4 december 2017

Een veilige stad begint in je eigen wijk!

De fractie heeft vijf weken achtereen met de buurtpreventie meegelopen en met een buurtwandeling de bewoners in de wijk geattendeerd op het werk en de mogelijkheid om aan te sluiten. De fractie van de PvdA hoopt op deze wijze bij te dragen aan een veiliger en leefbaarder wijk, maar ook om aandacht te vragen voor de erkenning en beloning van vrijwilligers in het veiligheidsbeleid van de gemeente.
Het volledige verslag ‘Samen voor Veilige wijken’  met alle bevindingen en aanbevelingen kunt u via deze link downloaden en lezen  

Aanbevelingen

 1. Stimuleer dat nog meer Tilburgers zich aanmelden als lid van de Buurtpreventie.
 2. Een buurtpreventieteam is ook een sociale aangelegenheid. Faciliteer dat vrijwilligers vanuit een wijkcentrum of cafe kunnen vertrekken, samen kunnen komen en/of koffie en thee kunnen drinken, danwel een klein budget hebben om een keer per jaar zelf in de wijk een activiteit voor vrijwilligers te organiseren.
 3. Het aangaan van wekelijkse vrijwilligersfuncties wordt steeds minder populair. Faciliteer dat leden flexibel kunnen intekenen op beschikbare momenten. Gebruik technologie om de organisatie te doen, de coördinator te ontlasten en de flexibiliteit van het vrijwilligerswerk te vergroten.
 4. Geef urgentie aan meldingen vanuit Buurtpreventieteams aangaande aanpassing van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als het gaat om het verplaatsen van straatmeubilair, snoeien van struiken of het bij plaatsen van lantaarnpalen, bijvoorbeeld:
  1. een extra lantaarnpaal op de kruising van de fietspaden Haendelpad von Weberpad
  2. meer verlichting van de plantsoenen achter/tussen de flats aan de Puccinistraat en Perosistraat. In beide straten staan flats in een L-vorm. Aan de binnenkant van de L zijn plantsoenen met parkeerplaatsen en speelplekken. Die zijn erg donker.
 5. Stimuleer dat alle Tilburgers meedoen met de Buurtpreventie. Maak een plan om meer nieuwe Tilburgers te informeren en te stimuleren om lid te worden en mee te lopen. Betrek intermediairs en zelforganisaties bij de aanpak. Probeer ook meer jongeren te enthousiasmeren voor Buurtpreventie. Betrek jeugd en jongerenwerk bij de aanpak.
 6. Investeer in werving. Het beste resultaat wordt door mond-tot-mond reclame verkregen. Vraag een vriend, vriendin, buurman of buurvrouw om mee te doen. Beloon vrijwilligers die andere Tilburgers enthousiasmeren. Stimuleer dat vrijwilligers dit doen.
 7. Lid zijn van de Buurtpreventie is goed voor de gezondheid. Wandelen met een mooi doel. Rust vrijwilligers uit met een stappenteller om het gezondheidsaspect verder onder de aandacht te brengen en communiceer dit ook richting mensen die van wandelen houden.
 8. Stel een nummer beschikbaar waar Buurtpreventie leden direct bij het dichtstbijzijnde kunnen melden.
 9. Vergoed kosten van een Verklaring Omtrent Gedrag.
 10. Vergroot het aantal wijkagenten zodat zij meer tijd hebben om de wijk in te gaan en het contact met Buurtpreventie te intensiveren.
 11. Stimuleer dat handhavers leden van Buurtpreventie kennen.
 12. Investeer in trainingen naar behoefte en op locatie voor Buurtpreventieteams.
 13. Voorzie leden van de Buurtpreventie van een vergoeding om kleine onkosten te vergoeden of een korting op de gemeentelijke belastingen.

Op de eerste werkdag van burgemeester Weterings bood de fractie van de Partij van de Arbeid deze 13 concrete aanbevelingen aan om het werk van van vrijwilligers van buurtpreventieteams te ondersteunen. Frank Pison, lid van het buurtpreventieteam Vlashof/Stokhasselt, overhandigde de burgemeester de bevindingen.

Burgemeester Weterings samen met Frank Pison.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik