Geef het sociaal meldpunt een eerlijke kans!

Door Yusuf Celik op 8 januari 2019

Inwoners van Tilburg moeten snel en makkelijk terecht kunnen met vragen, onduidelijkheden en ervaringen over het sociale systeem in de stad.

Nu is onvoldoende duidelijk voor Tilburgers die vastlopen in het gemeentelijke systeem waar zij hun klachten kunnen deponeren en hoe ze verder worden geholpen.

De PvdA Tilburg heeft daarom al in november 2017 een motie ingediend voor de instelling van een sociaal meldpunt. Bij zo’n onafhankelijk meldpunt moeten meldingen en klachten van mensen over hun hulp- en zorgvragen in het sociaal domein worden behandeld. De motie kende zijn oorsprong in de wens van de Sociale Raad Tilburg (SRT), een netwerk van 11 vrijwilligers die de gemeente Tilburg gevraagd en ongevraagd advies geven over sociale zaken. Volgens de SRT is er in de stad dringend behoefte aan een dergelijke voorziening. Het college nam de motie over en zou snel een voorstel presenteren.

Maar wat gebeurt er nu?

Na diverse gesprekken tussen SRT en het college geeft dit bestuur van GroenLinks, CDA, D66 en VVD aan op 18 december jl geen trek te hebben in een meldpunt. De bal wordt wederom bij de gemeenteraad gelegd. Dat doet volgens de oppositiepartijen geen recht aan de positie, inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers van de Sociale Raad Tilburg.

Wij waren hier al bang voor. Immers, het onderwerp ‘sociaal meldpunt’ stond niet in het bestuursakkoord vermeld. Nu is dit belangrijke onderwerp, essentieel voor het welzijn van vele Tilburgers, ‘vogelvrij’ verklaard. Toch zijn nog niet alle kansen verkeken.

De oppositiefracties willen daartoe de collega’s van GroenLinks oproepen om vooral wel in te stemmen met het oprichten van het meldpunt. De vraag is immers hoe lang die fractie zich nog laat beknotten en hoe lang de achterban van GroenLinks het nog blijft slikken dat de sociale agenda ondergeschikt wordt gemaakt aan grote investeringen, budgetoverschrijdingen en opnieuw een enorme uitgave op het gebied van autoverkeer.

GroenLinks is aan zet om op het sociale terrein nu mede met de oppositie het verschil te maken. Met GroenLinks, PvdA, LST, SP en 50Plus is er namelijk een ruime meerderheid voor het meldpunt. De andere coalitiepartijen hebben zoals de afgelopen maanden gebruikelijk reeds hun steun voor het college uitgesproken.

Het sociaal meldpunt is voor de zwaksten in onze samenleving en daarmee voor de PvdA, LST, SP en 50Plus van groot belang. Deze burgers verdienen onze volle aandacht. Laat hen ook delen in het gezond en gelukkig zijn!

Yusuf Celik                  PvdA Tilburg

Hans Smolders           LST

Helma Oostelbos       SP

Henk van Tilborg       50plus

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik