Door Bea Mieris op 19 november 2015

PvdA Tilburg Fractie vragen over rijksmonument De Lancierskazerne in Tilburg

De PvdA fractie Tilburg stelt vragen aan het college over de ontwikkeling van rijksmonument De Lancierskazerne in Tilburg. In de westvleugel van deze voormalige cavaleriekazerne van koning Willem II staat de bouw van 14 woningen gepland. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft echter negatieve adviezen afgegeven, omdat het de sobere karakteristiek van het rijksmonument zou aantasten.

 

 

Art. 47 vragen over rijksmonument De Lancierskazerne

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Tilburg, 15 november 2015

 

Geacht College,

De westvleugel van rijksmonument De Lancierskazerne gaat herontwikkeld worden. Het plan is dat er 14 woningen in worden gevestigd. In deze voormalige cavaleriekazerne van koning Willem II is tevens het Regionaal Archief gevestigd.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft tot twee maal toe een negatief advies. Het laatste oordeel luidt (14-07-2015):

Het monument heeft een sober karakter. Met dit plan is er sprake van een ‘overprogrammering’ van het monument. Er wordt een aantal kleine (smalle) woningen gemaakt, waardoor grote ingrepen nodig zijn zoals extra toegangen en dakvensters. De sobere karakteristiek van de kazerne wordt doorbroken door het vervangen van ramen door deuren met toepassing van roedenverdeling en de vele dakvensters in verschillende formaten. De roedenverdeling in de deuren correspondeert niet met de verhoudingen in het bovenlicht en suggereert een historisch karakter dat niet past bij de kazerne. Hierdoor ontstaat een onrustig beeld. Ik adviseer daarom negatief.

De PvdA fractie heeft de volgende vragen aan het college.

  1. Hoe kan het dat het college een negatief advies van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed naast zich neerlegt?
  2. Hoe kan het dat de omgevingscommissie tot een positief oordeel komt over planvorming waar de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed negatief over oordeelt?

Uit de verslaglegging van de omgevingscommissie blijkt niet dat er door initiatiefnemer in de loop van het proces wezenlijke veranderingen zijn aangebracht om tot een positief oordeel van de omgevingscommissie te komen.

  1. Kan het college aangeven welke veranderingen door de initiatiefnemer zijn aangebracht om tot een positief oordeel van de omgevingscommissie te komen?
  2. In hoeverre dient een omgevingscommissie rekening te houden met het oordeel van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed? Welke afspraken zijn daarover gemaakt?

 

Namens de PvdA fractie,  Bea Mieris

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris