Door Bea Mieris op 26 juni 2017

PvdA Tilburg stelt vragen over gasloos bouwen

Volgens de organisatie Natuur en Milieu krijgt tweederde van de nieuwbouwwoningen in Nederland nog steeds een aansluiting op aardgas. De PvdA fractie wil weten of dit in Tilburg ook zo is en wat het college gaat inzetten om te voorkomen dat er nog woningen worden gebouwd met aansluitingen op gas. Tilburg wil immers uiterlijk in 2050 dat alle woningen in Tilburg klimaatneutraal zijn.

Daarom  stelde ons raadslid Bea Mieris Artikel 47 vragen over bouwen zonder aardgas aansluiting. Hieronder het nieuwsbericht van de NOS over het onderzoek. We zijn benieuwd naar het antwoord van het College!

‘ In Nieuwbouw nog steeds vaak aardgas ‘ NOS 25 mei 2017

“Twee derde van de nieuwbouwwoningen in Nederland krijgt nog steeds een aansluiting op aardgas. Uit een inventarisatie van Natuur en Milieu blijkt dat het gaat om 150.000 woningen. Een ongewenste ontwikkeling, stelt de milieuorganisatie, omdat Nederland juist afscheid moet nemen van fossiele brandstoffen …

Uiteindelijk moeten van de overheid zelfs alle 7 miljoen huizen in Nederland energieneutraal gemaakt zijn in 2050. Dat betekent dat ze niet meer energie verbruiken dan ze zelf opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen.
Een enorme opgave, maar juist nieuwbouw is dan relatief eenvoudig om mee te beginnen, zegt Natuur en Milieu. De milieuorganisatie dringt er daarom op aan dat alle nieuwbouwplannen die nu nog op de tekentafel liggen, alsnog tegen het licht worden gehouden.
De huizen zouden alsnog op een warmtenet aangesloten moeten worden, of  ‘all electric’ moeten worden gemaakt …

Natuur en Milieu bepleit dat gemeenten van projectontwikkelaars gaan eisen dat ze geen gas meer aansluiten. Als het op eigen grond van de gemeente is, kun je voorwaarden stellen aan projectontwikkelaars en zeggen dat het gasloos moet. Ook bewoners kun je van tevoren duidelijk maken dat er geen gas in de woning aanwezig is. Bewoners kunnen dan zelf de afweging maken of ze hiervoor willen kiezen of niet.”

 

De PvdA fractie vraagt zich af:

1. Worden er in Tilburg nog woningen gebouwd die nog steeds een aansluiting krijgen op aardgas? Zo ja, om welk percentage van de nieuwbouwwoningen gaat dat?

2. Vindt het college het wenselijk dat er nog steeds woningen worden gebouwd die een aansluiting krijgen op aardgas? Graag met uitleg.

3. Wat gaat het college inzetten om te voorkomen dat er nog woningen worden gebouwd met een aardas aansluiting?

 

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris