Door Bea Mieris op 5 maart 2015

Vragen ex art. 47 Reglement van Orde, Bakertand

De PvdA fractie is benaderd door een huurder van een stuk gemeentegrond aan de Lage Wal. Deze grond wordt gebruikt voor het stallen van paarden. Deze huurder huurt dit stuk grond al vanaf 1976.
Arcadis, de beheerder van de grond, heeft op 27-01-2015 laten weten dat de huurcontracten op 31-12-2015 worden ontbonden. Het gebied zou een stroomgebied worden wordt als reden aangevoerd.
De PvdA fractie vraagt zich af of dit een wenselijke ontwikkeling is. Er is hier sprake van huurders die al vele jaren een stuk grond van de gemeente huren. Er zijn geen alternatieve locaties in het vooruitzicht gesteld. Daarbij wordt het stallen van paarden al jaren gedoogd.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Tilburg

Vragen ex art. 47 Reglement van Orde

 

Betreft: Einde contracten huurders gemeentegrond, gebied aan de lage Wal (Bakertand Oost 2010)

Tilburg, 24 februari 2015

 

Geacht College,

De PvdA fractie is benaderd door een huurder van een stuk gemeentegrond. Deze grond wordt gebruikt voor het stallen van paarden. Deze huurder huurt dit stuk grond al vanaf 1976. Er zijn meerdere huurders van grond in dit gebied.

Arcadis, de beheerder van de grond, heeft op 27-01-2015 laten weten dat de huurcontracten op 31-12-2015 worden ontbonden. Het gebied zou een stroomgebied worden wordt als reden aangevoerd.

De PvdA fractie vraagt zich af of dit een wenselijke ontwikkeling is. Er is hier sprake van huurders die al vele jaren een stuk grond van de gemeente huren. Er zijn geen alternatieve locaties in het vooruitzicht gesteld. Daarbij wordt het stallen van paarden al jaren gedoogd.

Het gebied hoorde in het verleden bij de gemeente Hilvarenbeek. In die tijd stonden de stallen ingetekend in het toen geldende bestemmingsplan. In het huidige door Tilburg opgestelde bestemmingsplan is dat niet meer het geval. De huurders geven aan niet betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van het huidige bestemmingsplan (Bakertand Oost 2010).

De PvdA fractie heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u op de hoogte van de beëindiging van huurcontracten in dit gebied?
  2. Wat bedoelt de gemeente met het realiseren van een stroomgebied?
  3. Waarom is het nodig dat huurders het gebied verlaten?
  4. Vindt het college het redelijk om huurders die al vele jaren een stuk grond van de gemeente huren een alternatief te bieden? Graag een toelichting erbij.
  5. Bent u bereid om met de huurders in gesprek te gaan? Graag een toelichting erbij.
  6. Bent u bereid om met de huurders tot een oplossing te komen? Graag een toelichting erbij.

 

Namens de PvdA fractie,

Bea Mieris

 

 

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris