Vragen over mestverwerkingsfabriek in Tilburg Noord

Door Bea Mieris op 9 september 2021
De PvdA fractie stelde vragen de komst van een mestverwerkingsbedrijf bij De Spinder in Tilburg Noord. We lazen erover in de media. Voor het zomerreces stelden we ook al vragen over de komst van een soortgelijk bedrijf op bedrijventerrein Kraaiven. Dit na aanleiding van een bezorgde email vanuit de wijkraden van Tilburg Noord. Het bleek loos alarm, het bedrijf had de vergunningaanvraag ingetrokken.
Verbaasd waren we om twee maanden later te lezen dat er alsnog een mestverwerkingsbedrijf naar De Spinder in Tilburg Noord zou komen en dat de vergunningen al rond waren. Waarom waren de gemeenteraad, omwonenden en andere belanghebbenden niet op de hoogte en is deze ontwikkeling eigenlijk wel gewenst?
Het blijkt over een ontwikkeling te gaan die al jaren duurt en waar de provincie over gaat. Het huidige Tilburgs college is ook niet gelukkig met deze situatie en probeert te voorkomen dat het mestverwerkingsbedrijf daadwerkelijk naar Tilburg komt.
Onderstaande artikelen in het Brabants Dagblad geven wat verdere achtergrondinformatie:
Bea Mieris

Bea Mieris

Ik ben Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Alle mensen in Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor jong en oud gebouwd worden. Een gevarieerd samengestelde wijk geeft meer kansen aan mensen met een lagere inkomens op een beter leven. Er moeten vooral

Meer over Bea Mieris